A B C D E F H K L P R S T V W

A

B

C

D

E

F

H

K

L

P

R

S

T

V

W

;