C E F G H K L M N P R S W

C

E

F

G

H

K

L

M

N

P

R

S

W

;