B C D E F H J K L M N P Q S T V

B

C

D

E

F

H

J

K

L

M

N

P

Q

S

T

V

;